Đại lý viva88 là tài khoản có chức năng quản lý thành viên với các chức năng thêm xóa sửa. Cụ thể là đại lý có thể thêm giảm điểm cho thành viên, và xóa tài khoản thành viên không tồn tại trên hệ thống Viva88.

Điểm quy đổi đại lý Viva88

  • 20K/điểm: chiết khấu hoa hồng là 0.5% tổng số tiền giao dịch hàng ngày. Và 5% tổng số tiền đại lý thua trong 1 tháng.
  • 25K/điêm: chiết khấu hoa hồng là 0.5% tổng số tiền giao dịch hàng ngày. Và 6% tổng số tiền đại lý thua trong 1 tháng.

Đăng ký đại lý tại Viva88

  • Cung cấp họ tên, số điện thoại, tên ngân hàng, số tài khoản ngân hàng
  • Đại lý phải chuyển số tiền tương đương với 5.000 điểm.
  • Phải là thành viên tham gia tại Viva88 Master ít nhất 6 tháng và trong thời gian Viva88 Master cần tuyển đại lý Viva88.
đại lý viva88
Đại lý viva88