Đổi mật khẩu Viva88 là việc đầu tiên khi người chơi đã nạp tiền vào nhà cái. Mục đích của việc đổi mật khẩu là tránh bị người khác đăng nhập vào tài khoản Viva88 và cược hết số điểm trong tài khoản của người chơi.

Hướng dẫn đổi mật khẩu Viva88 trên điện thoại

  • Truy cập địa chỉ website m.viva88.net hoặc các địa chỉ khác tại mục Link vào viva88.
  • Dùng tài khoản để đăng nhập vào website.
  • Chọn chữ "Tôi" ở bên dưới góc phải màn hình điện thoại.
  • Chọn "Cài đặt mật khẩu".
  • Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới => Chọn Thay đổi => Trên màn hình Viva88 thông báo "Thay đổi mật khẩu thành công".
đổi mật khẩu viva88
Đổi mật khẩu viva88 trên điện thoại

Tạo mật khẩu cử chỉ Viva88

Mật khẩu cử chỉ là hình vẽ thay cho mật khẩu bằng ký tự của Viva88 và mật khẩu này chỉ dùng trên điện thoại. Khi đăng nhập lần đầu tiên thì mật khẩu này chưa được có. Nếu muốn tạo thì người chơi làm theo hướng dẫn bên dưới.

  • Chọn "Tôi" ở góc dưới bên phải màn hình.
  • Chọn cài đặt mật khẩu.
  • Chọn nút trượt "mật khẩu cử chỉ".
  • Tạo hình vẽ và xác nhận hình vẽ để hoàn tất tạo mật khẩu cử chỉ Viva88.
vẽ hình mật khẩu viva88
Tạo mật khẩu vẽ hình viva88

Kiểm tra đổi mật khẩu Viva88

Sau khi đổi mật khẩu xong, người chơi cần thoát ra khỏi tài khoản Viva88. Và đăng nhập lại với mật khẩu mới xem có đúng không. Trường hợp không đúng người chơi cần liên hệ nhà cái Viva88 để reset mật khẩu.