Rút tiền Viva88 là giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Viva88 đến ngân hàng người chơi. Đồng thời điểm trong tài khoản sẽ giảm tương ứng với số tiền cần rút.

Cách rút tiền Viva88

  • Làm lệnh SMS gửi đến hotline nhà cái.
  • Chờ tiền chuyển về tài khoản ngân hàng của người chơi.
  • Kiểm tra lại số tiền đã nhận có tương ứng với số điểm bị trừ trong tài khoản Viva88 hay không.

RUT + Ten_dang_nhap + So_tien_nap + Ten_ngan_hang + So_taikhoan_nganhang

Mức rút tiền tối thiểu tại Viva88

  • Viva88 quy định mức rút tiền tối thiểu là 200 ngàn VNĐ tương đương với điểm quy đổi 50K/điểm
  • Đối với mức điểm quy đổi 100K/điểm, mức rút tiền tối thiểu là 400 ngàn VNĐ.
  • Trường hợp không đạt mức tối thiểu, người chơi nạp thêm và tham gia cược để đạt được số tiền cần rút. rút tiền viva88

Quy định ngân hàng rút tiền viva88

  • Bắt buộc người chơi phải sử dụng tài khoản ngân hàng giống như tài khoản ngân hàng đã nạp tiền để thực hiện.
  • Trường hợp tài khoản không đúng với tài khoản ngân hàng ban đầu đã nạp, thì người chơi sẽ không rút được tiền.
  • Quy định này nhắm mục đích bảo mật toàn vẹn số điểm trong tài khoản Viva88 của người chơi.
rút tiền viva88
Các bước rút tiền viva88