Tài khoản viva88 bị khóa là do khi người dùng nhập sai mật khẩu đăng nhập nhiều lần, thường mặc định hệ thống cho phép không được sai quá 5 lần. Hoặc tài khoản lâu ngày không nạp tiền thì sẽ bị khóa bởi nhà cái Viva88.

mở khóa tài khoản viva88
Tài khoản viva88 bị khóa

Mở khóa tài khoản Viva88

  • Đối với trường hợp bị khóa do nhập sai mật khẩu bạn liên hệ trực tiếp với Viva88 Master qua livechat hoặc số điện thoại
  • Trường hợp bị khóa do không nạp tiền thì vui lòng nạp tiền để kích hoạt lại tài khoản.

Thông tin cung cấp để mở khóa Viva88

Để được hỗ trợ mở khóa tài khoản Viva88, người chơi cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

  • Số điện thoại: giống chính số điện thoại đã đăng ký ban đầu.
  • Tên Truy cập (tài khoản chơi)

Trường hợp không giống với thông tin yêu cầu Viva88Master từ chối hỗ trợ mở khóa tài khoản Viva88 đã bị khóa.