Nạp tiền Viva88 là người chơi thực hiện chuyển tiền qua ngân hàng nhà cái để quy đổi thành điểm trong tài khoản thành viên viva88. Khi có điểm người chơi có thể đặt cược tại Viva88.

Cách nạp tiền Viva88

  • Lấy thông tin tài khoản ngân hàng Viva88
  • Chuyển khoản số tiền cần chuyển đến ngân hàng nhà cái.
  • Làm lệnh qua tin nhắn SMS đến hotline Viva88 (hotline Viva88 là số điện thoại gửi tin nhắn đến người chơi). Cú pháp SMS như sau:

NAP + Ten_dang_nhap + So_tien_nap + Ten_ngan_hang + So_taikhoan_nganhang

Số tiền cần nạp tại Viva88 Master

  • Viva88 Master quy định mức nạp tiền tối thiểu là 200 ngàn đồng. Tương ứng được 4 điểm trong tài khoản chơi đối với mức điểm là 50K 1 điểm.
  • Đối với mức điểm quy đổi là 100K/điểm thì mức nạp tiền tối thiểu được quy định là 400 ngàn đồng.

Viva88 nạp điểm vào tài khoản

  • Khi nhận được tiền từ người chơi, Viva88 quy đổi số điểm tương ứng với số tiền vào tài khoản. Đồng thời cộng thêm các điểm khuyến mãi nếu người chơi thuộc điều kiện khuyến mãi.
  • Nạp tiền viva88 được hoàn tất khi số điểm trong tài khoản người chơi được thay đổi tăng lên.
nạp tiền viva88
Các bước nạp tiền viva88

Tham khảo thêm: Đăng ký Viva88